Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoorservice DAViD gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


bvba DAViD is verwerkingsverantwoordelijke. Adres: Langstraat 21b, 3830 WellenWaarom verwerkt Hoorservice DAViD uw persoonsgegevens?


Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch

contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.


bvba DAViD verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen; en om u informatie te sturen;Website en Cookies


Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.


Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.


U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.


Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen  verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.Uitwisseling van persoonsgegevens


bvba DAViD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Geen commercieel gebruik


bvba DAViD zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden,

behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens


Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.Bewaren van persoonsgegevens


bvba DAViD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden

verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.Uw privacyrechten


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.


Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor

een update van ons privacybeleid.Vragen


Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via het afsprakenfomulier op onze website.


Laatste update: 22 augustus 2018